Bất ngờ khi thấy người yêu mặc kimono sang chơi Mio Futaba