Được nghỉ hè về quê, thanh niên được mẹ kế dạy làm tình hàng đêm