Gái dâm Ryoko Saito đi đêm với khách để chốt được hợp đồng