Giao dịch ngầm giữa Nao Kiritani và ông nội của bạn trai