Gọi thợ nail đến làm móng là phụ địt nhau mới là chính