Ido Maki Koizumi mới tái xuất đã có kịch bản hay cho anh em xem