Marina Shiraishi cùng tình cũ ôn lại kỷ niệm xưa trên thùng xe hàng