Mới tan học mà Mizutori Fumino đã vào ngay nhà nghỉ với bạn trai