Nghỉ hè về thăm quê, Satori Fujinami bị địt suốt ngày