Nữ cảnh sát vô tình rơi vào tay xã hội đen và cái kết