Sau khi bay lắc thì nhà nghỉ là nơi hạ cánh của Maki Hojyo và Ryu Enami