Sau lần bị hiếp, Yu Shinoda thèm được chồng của bạn thân đụ