Thằng con trai lười địt vợ, ông bố liền thay con thực hiện nghĩa vụ