Thực hiện lời hứa chăm sóc vợ bạn thân quá cố Sumire Mizukawa