Tỏ tình không thành, anh shipper làm liều hiếp người trong mộng