Ngày đầu tiên hẹn hò đã đưa được em nó vào nhà nghỉ Suwan Shiratori