Những vị khách hàng may mắn khi được địt giao lưu với ido Kirara Asuka