Phang con hàng múp rụp Mio Takahashi khi sang lắp giúp cái bóng đèn