Phang em đồng nghiệp là gái có chim trong chuyến công tác chung