Thanh niên may mắn và hai cô bạn thân nứng lồn dễ dãi