Đến nhà bạn nhậu qua đêm, Emi-chan mượn luôn chồng bạn xài tạm